Kunnan info

Kunnan infopiste

Inkoon kunnan palvelupiste sijaitsee kunnantalon ja kirjaston sisääntuloaulassa.

Infopisteen henkilökunta palvelee seuraavissa asioissa:

 • Tiedottaa kunnan ja sen yhteistyökumppaneiden palveluista

 • Jakaa kunnan lomakkeita ja/tai ohjaa oikean virkamiehen ja osaston puheille


 • Antaa matkailuinformaatiota

 • Vastaanottaa kunnan postin

 • Huolehtii kunnantalon kokoustilojen varauksesta

 • Luovuttaa steriilejä pulloja vesinäytteitä varten ja lähettää ne edelleen Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:lle

 • Myy kunnan kalastuslupia

 • Myy Inkoota käsittelevää kirjallisuutta
 • Huolehtii kunnan ilmoitustaulusta, jolta voi lukea kunnan päätöksiä ja muita määräajan nähtävillä olevia kuulutuksia
 • Asettaa nähtäville ajankohtaisia asema- ja yleiskaavaehdotuksia

 • Asettaa nähtäville ajankohtaista kaavoitusaineistoa  Viimeksi muokattu: 4.4.2018