Ajankohtaista

Esiopetukseen ilmoittautuminen

Koulut
Kunnan järjestämä lakisääteinen esiopetus on tarkoitettu alle kouluikäisille lapsille vuotta ennen lapsen oppivelvollisuuden alkamista. Esiopetuksen laajuus on noin neljä tuntia päivässä.

Lukukausi noudattelee pääosin kouluissa noudatettavia työ- ja loma-aikoja. Syyslukukausi alkaa Inkoossa 13.8.2018. Esiopetus on maksutonta.

Esiopetus muuttui velvoittavaksi vuonna 2015. Perusopetuslain (26 a §) mukaan lasten on oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna osallistuttava vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan. Lapsen huoltajan on huolehdittava tästä.

Inkoossa esiopetukseen ilmoittaudutaan sähköisellä lomakkeella:

www.inkoo.fi/asiointi_ja_lomakkeet/sahkoiset_lomakkeet

Esiopetuksen jälkeen lapsi voi osallistua esikoulukerhotoimintaan, joka on maksullista. Se järjestetään koulussa. Siihen ilmoittaudutaan Wilman kautta. Huoltaja voi myös valita täydentävän päivähoidon, joka järjestetään päiväkodissa.

Lisätietoa:

http://www.inkoo.fi/palvelut/varhaiskasvatus_ja_opetus/opetus/esiopetus

Iloittautuminen esiopetukseen tulee tehdä viimeistään 22.2.2018. Ilmoittautuminen esikoulukerhoon tehdään maaliskuussa. Asiasta tiedotetaan myöhemmin.

HUOM! Esiopetuksessa olevat lapset, jotka aloittavat peruskoulun ensimmäisen luokan syksyllä 2018, eivät enää ilmoittaudu perusopetukseen erikseen. Lasten huoltajat saavat asiasta lisätietoa koulun kautta.

Merja Olkinuora, sivistystoimenjohtaja


Palaa otsikoihinViimeksi muokattu: 16.2.2018