Tiedoksiannot

Inkoonportti I asemakaavaehdotus

Rakennus- ja ympäristölautakunta on 27.2.2018 § 18 päättänyt asettaa Inkoonportti I asemakaavamuutosehdotuksen julkisesti nähtäville maankäyttö- ja rakennuslain 65 §:n ja maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27 §:n mukaisesti. Kaavaehdotus on nähtävillä 12.3–12.4.2018
kunnantalossa sekä kunnan kotisivuilla osoitteessa: www.inkoo.fi/inkoonportti
Osalliset voivat jättää kaavasta muistuksia nähtävilläolon aikana Inkoon
kunnalle/kaavoitusosastolle, osoite: Inkoon kunta/kaavoitus, Rantatie 2, 10210 Inkoo, tai sähköpostilla: kaavoitus@inkoo.fi

Inkoon rakennus- ja ympäristölautakunta

Palaa otsikoihinViimeksi muokattu: 22.3.2018