Inkoon kunnan tiedoksiannot

Presidenttivaali Inkoossa 28.1.2018

EHDOKASLISTOJEN YHDISTELMÄ

on nähtävänä kunnan ilmoitustaululla ja kotisivuilla sekä saatavissa kunnantalolta toimistoaikana.

ÄÄNESTYSALUEET JA ÄÄNESTYSPAIKAT

 1. Barösund-Fagervik
  Nuorisoseurantalo Walhalla, Valhallantie 15

 2. Degerby
  Degerbyn koulu, Päivöläntie 1

 3. Kirkonkylä
  Kunnantalon kirjastossa, Rantatie 2

 4. Tähtelä-Päivölä
  Nuorisoseurantalo Ingbohed, Tähteläntie 387

 5. Västankvarn-Johannesberg
  Västankvarnin koulu, Västankvarnintie 399

Vaalitoimitus alkaa vaalipäivänä sunnuntaina 28.1.2018 klo 9.00 ja jatkuu keskeytyksettä klo 20.00 asti.

ENNAKKOÄÄNESTYS

Ennakkoäänestys tapahtuu 17.1. - 23.1.2018 välisenä aikana Inkoon kunnassa Kunnantalon kirjastossa. Osoite: Rantatie 2

Ennakkoäänestyspaikka on auki seuraavasti:

arkisin                                 klo   9.00 – 18.00               

lauantai ja sunnuntai        klo 10.00 – 14.00               

Lähempiä tietoja antaa vaalitoimitsija ennakkoäänestyspaikalla.

KOTIÄÄNESTYS JA ENNAKKOÄÄNESTYS LAITOKSESSA

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- tai ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen.

Omaishoitaja, joka on kotiäänestykseen oikeutetun hoidettavan kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja ja joka on kyseisessä kunnassa äänioikeutettu ja tehnyt kunnan kanssa omaishoitosopimuksen, saa äänestää kotiäänestyksen yhteydessä.

Henkilön, joka haluaa äänestää ennakolta kotonaan, on ilmoitettava siitä keskusvaalilauta-

Kunnalle viimeistään 16.1.2018 ennen klo 16.00. Ilmoituksen voi myös tehdä äänestäjän puolesta tämän valitsema henkilö. Jos omaishoitaja aikoo äänestää kotiäänestyksen yhteydessä, se on mainittava ilmoituksessa.

Ilmoitus on tehtävä kirjallisesti, os. Keskusvaalilautakunta, PL 6 10211 Inkoo, tai puhelimitse, puh. 050 380 7802 .  Lomaketta, jolla ilmoituksen voi tehdä, on saatavissa keskusvaalilautakunnalta ja kunnantalon neuvonnasta. Lomake on saatavissa myös oikeusministeriön vaalisivulta http://www.vaalit.fi/fi/index/aanestajalle/aanestaminenkotona.html

Laitosäänestys järjestetään Vaahteramäessä.

Jokainen äänestäjä on tarpeen vaatiessa velvollinen todistamaan henkilöllisyytensä henkilöllisyystodistuksen tai muun vastaavan valokuvalla varustetun asiakirjan avulla.  Lähimmältä poliisilaitokselta voi hakea maksutta väliaikaisen, äänestämistä varten annettavan henkilökortin. Tähän tarvitaan kaksi passikuvaa.

Inkoossa 2.1.2018

Inkoon keskusvaalilautakunta


Palaa otsikoihinViimeksi muokattu: 20.4.2018