Kunnan hallinnonalat

Kunnan yleinen hallinto toimii kunnanhallituksen alaisena.

Yleishallinnon piiriin kuuluvat esimerkiksi keskustoimisto, taloustoimisto, elinkeinotoiminta, fyysinen suunnittelu, matkailu ja kunnan markkinointi, joukkoliikenneasiat, henkilöstöhallinto ja IT.

Sivistys

Sivistyslautakunnan toimialaan kuuluvat mm. kunnan koulutoimi ja esiopetus, lasten päivähoito, kansalaisopisto ja vapaa-aikatoiminta, kuten kulttuuri, kirjasto, nuorisotoiminta, liikunta sekä ystävyyskuntatoiminta.

Yhdyskunta ja ympäristö

Teknisen lautakunnan piiriin kuuluvat mm. kunnan kiinteistöjen hoito ja muu kiinteistötoiminta, liikenneasiat, yksityistieasioista, jätehuolto, satamat sekä kunnan liikelaitokset ja vesihuoltolaitos.

Rakennus- ja ympäristölautakunnan piiriin kuuluvat esimerkiksi ympäristön- ja luonnonsuojelutehtävät sekä rakennustoiminnan valvonta. Rakennusvalvontatoimisto ja ympäristöpäälikkö työskentelevät rakennus- ja ympäristölautakunnan alaisena.

Perusturva

Perusturvalautakunnan toimialaan kuuluvat mm. terveyden- ja sairaanhoito, sosiaalipalvelut ja hoitopalvelut.


Viimeksi muokattu: 23.4.2015