Presidenttivaalit 2018

Tasavallan presidentti valitaan suoralla vaalilla joka kuudes vuosi.

Tärkeimmät päivämäärät vuoden 2018 presidentinvaalissa:

Ensimmäinen vaali:

  • vaalipäivä sunnuntai 28.1.2018
  • ennakkoäänestys kotimaassa 17.-23.1.2018
  • ennakkoäänestys ulkomailla 17.-20.1.2018

Mahdollinen toinen vaali:

  • vaalipäivä sunnuntai 11.2.2018
  • ennakkoäänestys kotimaassa 31.1.-6.2.2018
  • ennakkoäänestys ulkomailla 31.1.-3.2.2018
Presidentti valitaan suoralla, tarvittaessa kaksivaiheisella vaalilla. Mikäli joku ehdokkaista saa jo ensimmäisessä vaalissa yli puolet äänistä, tulee hän valituksi presidentiksi. Jos näin ei käy, toimitetaan kahden viikon kuluttua sunnuntaina toinen vaali kahden ensimmäisessä vaalissa eniten ääniä saaneen ehdokkaan kesken. Toisessa vaalissa enemmän ääniä saanut ehdokas valitaan presidentiksi.

Äänestäminen

Presidentinvaalissa on äänioikeutettu asuinpaikasta riippumatta jokainen Suomen kansalainen, joka viimeistään ensimmäisen vaalin vaalipäivänä täyttää 18 vuotta. Sinulla on äänioikeus siinä kunnassa, joka oli kotikuntasi 8.12.2017.

Kaikille äänioikeutetuille lähetetään postin välityksellä ilmoitus äänioikeudesta (ilmoituskortti),jossa mainitaan muun muassa vaalipäivä, ennakkoäänestyspäivät, äänioikeutetun äänestyspaikan osoite sekä vaaliviranomaisten yhteystiedot. Voit äänestää ilman tätä ilmoituskorttia. Mikäli et ole saanut ilmoituskorttia, ota yhteyttä maistraatiin. Voit myös soittaa oikeusministeriön maksuttomaan palvelunumeroon 0800 94 770.

Äänestäjän on selvitettävä henkilöllisyytensä äänestyspaikalla. Ota mukaasi henkilöllisyystodistus, joka voi olla ajokortti tai passi taikka vastaava kuvallinen asiakirja. Jos sinulla ei ole tällaista asiakirjaa, voit saada lähimmältä poliisilaitokselta maksutta väliaikaisen, äänestämistä varten annettavan henkilökortin.

Viimeksi muokattu: 13.11.2017