Tilinpäätös

Kunnan tilinpäätöksen laatimisessa noudatetaan kuntalain sekä soveltuvin osin kirjanpitolain ja –asetuksen säännöksiä (KuntaL 68 §).


Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja. Kunnanhallitus saattaa tilinpäätöksen siihen liittyvine asiakirjoineen ja allekirjoituksineen tilintarkastajan tarkastettavaksi ja edelleen tarkastuslautakunnan käsiteltäväksi.

Kunnanhallitus saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen valtuuston käsiteltäväksi viimeistään tilikautta seuraavan vuoden kesäkuun loppuun mennessä.

Tarkastuslautakunta antaa arviointikertomuksen tiedoksi valtuustolle sekä tekee esityksen siitä voidaanko tilinpäätös hyväksyä ja tilivelvolliselle myöntää vastuuvapaus (KuntaL 71.2 §).

Hallintojohtajan yhteystiedot ja tilinpäätökset oikeaan sivupalkkiin

Tilinpäätös ja siihen sisältyvät asiakirjat ovat julkisia sen jälkeen, kun kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja ovat allekirjoittaneet tilinpäätöksen.


Viimeksi muokattu: 8.6.2017