Ikäihmisten neuvosto

Ikäihmisten neuvosto on yhteistyöelin, jonka tärkeimpänä tehtävänä on seurata kunnan kehitystä ja pyrkiä vaikuttamaan ikäihmisiä koskevaan toimintaan.

Neuvosto kokoontuu tarpeen mukaan.

Kunnanhallitus nimeää vaikuttamistoimielimet ja antaa ohjeet syksyn 2017 aikana.
Viimeksi muokattu: 14.6.2017