Kuntalaistoiminta

Kuntalaiset voivat tehdä kuntalaisaloitteita asioissa, joihin he haluavat vaikuttaa. 

Jos vähintään kaksi prosenttia kunnan äänioikeutetuista asukkaista kannattaa kuntalaisaloitetta, se on käsiteltävä kunnanvaltuustossa kuuden kuukauden kuluessa

Viimeksi muokattu: 8.5.2015