Rakennus- ja ympäristölautakunta


Rakennus- ja ympäristölautakunta kokoontuu kerran kuukaudessa heinäkuuta lukuun ottamatta. Ylimääräisiä kokouksia voidaan pitää tarvittaessa. Rakennus- ja ympäristölautakunnan tehtävänä on mm:

 • valvoa rakennustoimintaa ja maa-ainesten ottamista kunnassa
 • vahvistaa haja-asutusalueiden teiden nimet
 • tehdä päätöksiä poikkeusluvista tai suunnittelutarpeesta
 • toimia kunnan ympäristöviranomaisena
 •  asemakaavan  ajanmukaisuudesta  (MRL  60  §),  kaavaehdotuksen  nähtäville  asettamisesta
  (MRL  65  §,  MRA  19  §,  MRA  27  §)  ja  sen  esittämisestä  kunnanhallituksen  ja  edelleen
  valtuuston hyväksyttäväksi, 
 • kaavaehdotuksen  nähtäville  asettamisesta  (MRL  65  §,  MRA  19  §,  MRA  27  §)  ja  sen
  esittämisestä kunnanhallituksen ja edelleen valtuuston hyväksyttäväksi, 
 • osallistumis- ja arviointisuunnitelman hyväksymisestä (MRL 63 §), 
 • rakennuskiellon ja toimenpiderajoituksen asettamisesta laadittaessa asema- ja yleiskaavaa
  (MRL 38 § ja 53 §),

Viimeksi muokattu: 30.11.2017