Rakennustarkastus

Kunnan rakennusvalvontaviranomainen valvoo ja ohjeistaa rakentamista maankäyttö- ja rakennuslain määräysten mukaisesti.

Rakennusvalvonnassa on otettu käyttöön sähköinen lupapalvelu Lupapiste.fi. Jatkossa rakennuslupaa voidaan hakea sähköisesti. Jos lupa liitteineen haetaan sähköisesti, pitää toimittaa yksi sarja pääpiirustuksia ja asemapiirros, sekä yksi sarja erikoispiirustuksia paperisena arkistointia varten rakennusvalvontaan. Jos hakija haluaa, että toimitetaan leimatut piirustukset (asemapiirros ja pääpiirustukset) postitse, niin tarvitaan kaksi sarjaa asemapiirros ja pääpiirustuksia. Lupahakemus liitteineen voidaan jatkossakin toimittaa paperilla. Jos lupa haetaan paperilla rakennusvalvontaan pitää toimittaa pääpiirustukset ja asemapiirros myös sähköisesti (pdf) sähköpostiin byggmiljo@inkoo.fi

Rakennusvalvontapäällikkö

  • Rakennusvalvontapäällikkö johtaa rakennustarkastustoimen toimintaa ja toimii rakennus- ja ympäristölautakunnan esittelijänä.
  • Tiedottaa rakennusoikeuksista, poikkeamisupamenettelystä, suunnittelutarveratkaisusta, kaavoitustilanteesta ym. 

Rakennustarkastaja

Rakennustarkastaja suorittaa useimmat tarkastukset ja tiedottaa rakennusteknisistä asioista.

Rakennusvalvontapäällikkö ja/tai rakennustarkastaja voi ratkaista virkamiestasolla, kaikista rakennuslainsäädännössä ja rakennusjärjestyksessä rakennusvalvontaviranomaiselle määrätyt tehtävät

  • rakennus- ja toimenpidelupien myöntäminen,
  • vähäisten poikkeamien ja ennakkoaloittamislupien myöntäminen,
  • väestönsuojan rakentamisvelvoitteen siirtämisen hyväksyminen, 
  • lupien voimassaoloajan jatkamisen hyväksyminen,
  • kokoontumishuoneistoihin ja alueisiin liittyvät hyväksymiset, 
  • purkulupien myöntäminen ja purkuilmoitusten hyväksyminen, 
  • toimenpideilmoitusten hyväksyminen, 
  • vastaavien työnjohtajien hyväksyminen


Hallintoassistentti

Hallintoassistentti hoitaa asiakaspalvelua, antaa tietoja myönnetyistä luvista ja toimii rakennus- ja ympäristölautakunnan sihteerinä. Viimeksi muokattu: 8.6.2017