Linkkejä rakentajalle  

Hyödyllisiä linkkejä rakentajille
Lupapiste-palvelu
Lupapiste.fi on asiointipalvelu, jossa voit hakea rakentamisen lupia ja hoitaa niihin liittyvän viranomaisasioinnin sähköisesti
Cirkulera!
 • Cirkulera! on länsiuusmaalaisten kuntien ja jätehuoltoyhtiöiden yhteinen kehityshanke, yhdessä Yrkeshögskolan Novia kanssa. Hankkeen tavoitteena on, että rakentajat hallitsivat rakennusjätteen oikean käsittelyn  ja tiedostaisivat lajittelun hyödyt.
Energiatodistusrekisteri
 • Täältä löytyy tietoa mm:ssa energiatodistusrekisteristä ja energitodistusten laatijoita.

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö
 • Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö, www.spek.fi, informoi sivuillaan mm palohälyttimien käytöstä ja vapaa-ajan asuntojen paloturvallisuudesta. Täältä löytyy myös ohjeita miten ylläpitää taloyhtiöiden pelastussuunnitelmia.
Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liitto ry
 Valtion ympäristöhallinto
 • Ympäristöministeriön hallinnonalalle kuuluvat 13 alueellista ympäristökeskusta,  kolme ympäristölupavirastoa, Suomen ympäristökeskus ja Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus. Ympäristöministeriö ohjaa Metsähallitusta ja Metsäntutkimuslaitosta luonnonsuojeluasioissa.  Ympäristöhallinnon yhteinen sivusto www.ymparisto.fi informoi mm maankäyttöstä, rakentamisesta ja asumisesta. Alueelliset ympäristökeskukset / Uusimaa alla voidaan lukea mitä on ajankohtaista lähialueillamme ja täältä löytyy mm kartta pohjavesialueista Inkoossa. Sivuilla löytyy paljon tietoa haja- ja vapaa-ajan rakennusten jätevesistä mm vesihuollon rahoituksista ja avustuksista kiinteistöjä varten.
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA)
 • Ohjeita korjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustusten hakemista, myöntämistä ja maksamista varten, www.ara.fi.

Tiehallinto
 • Inkoo kuuluu Uudenmaan tienpiiriin ja jossain tapauksissa tarvitaan lupa saada liittää kiinteistö yleiseen tiehen. Tiemestarin yhteistiedot löytyvät tästä, www.tiehallinto.fi. Sivuilta löytyy myös tieliikennetietoja, sekä tietoa ajankohtaisista tapahtumista tiehallinossa, tieprojekteista ja tiepidosta.

Verohallinto
Maanmittauslaitos
 • Miten lohkoa kiinteistö, mitä tehdä kun rajamerkit ovat hävinneet, onko tieoikeutta naapurikiinteistön läpi? Tämän tyyppisiin kysymyksiin saa vastauksen maanmittauslaitokselta, eli tietoa maanmittaustoimituksista sekä yhteystietoja, karttoja jne löytyy maanmittauslaitoksen sivuilta, http://www.maanmittauslaitos.fi/.
Maistraatti
 • Raaseporin maistraatti ylläpitää Inkoon osalta valtakunnallista väestötietojärjestelmää joka sisältää tietoja henkilöistä, rakennuksista, huoneistoista ja kiinteistöistä, http://www.maistraatti.fi.
Museovirasto
 • Virasto vastaa muinaisjäännösten, rakennusperinnön, kulttuurihistoriallisesti arvokkaan ympäristön ja kulttuuriomaisuuden suojelusta yhdessä muiden viranomaisten ja muun museolaitoksen kanssa. Museoviraston sivuilta http://www.nba.fi/fi/ löytyy mm tietoa avustuksista joita myönnetään rakennussuojelulailla suojeltujen sekä muiden kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten korjauksiin.
Rosk'n Roll Oy Ab
 • Länsi-Uudellamaalla toimiva jätehuoltoyhtiö Rosk'n Roll Oy Ab on kuntien omistama yhtiö. Sivuilta www.rosknroll.fi  löytyy tietoa kierrätyksestä, lajittelusta, ongelmajätteistä, hinnastosta, yrittäjistä, jätemääräyksistä jne.
Lakeja ja määräyksiä maankäytöstä ja rakentamisesta
Inkoon yrittäjät rf
Rakentajan ABC
Center 51
 • Muutama Inkoolainen rakennusalanyritys löytyy täältä.
Elisa

Viimeksi muokattu: 31.5.2017