Rakentajan lomakkeet

Voit siirtää lomakkeen omaan työasemaasi ja lomakkeen lajista riippuen joko tulostaa lomakkeen ja täyttää sen käsin tai täyttää sen ensin kuvaruudulla ja tulostaa sen sitten.

Lomakkeen täyttötavasta riippumatta lomake tulee toimittaa Inkoon kunnalle postitse tai henkilökohtaisesti. Sähköisesti voi hakea rakennuslupaa lupapiste.fi kautta.

Pdf.lomakeet edellyttävät että koneeseesi on asennettu Adoben Acrobat Reader -ohjelmisto, joka on ilmainen ja jonka voit ladata napsauttamalla tästä.

Voit myös noutaa lomakkeet Inkoon kunnan rakennustoimistosta tai pyytää että lomakkeet lähetetään postitse, puh. +358 50 440 5840.

Lomakkeita www.suomi.fi palvelusta

Koko maalle yhteisiä lomakkeita voit hakea porttaalista www.suomi.fi > Asiointi ja lomakkeet (Asuminen ja rakentaminen). Muun muassa seuraavat lomakkeet löytyvät sieltä:

Rakennushanke (RH 1) -lomake

Kunnan omia lomakkeita

Rakennuslupahakemus
Hakemus vastaavaksi työnjohtajaksi
Jätevesijärjestelmän rakennustapaselostus
Rakennusluvan pidentäminen
Väritysehdotus
Väritysehdotus
Rakennushankkeesta ilmoittaminen rajanaapureille Rakennushankkeesta ilmoittaminen rajanaapureille     
Rajanaapurin kuuleminen rakentaessa rajan lähelle 
Hakemus kiinteistön liittämisestä vesihuoltolaitokseen 
Hakemus: suunnittelutarveratkaisu (MRL 137 §) tai poikkeaminen (MRL 171-174 §)

Vastaavan työnjohtajan lomakkeet

Hakemus vastaavaksi työnjohtajaksi
Jätevesijärjestelmän tarkastuspöytäkirja
Rakennustyön tarkastusasiakirja

 Muut lomakkeet

Jätevesijärjestelmän selvitys
Opas rakennuksen purkajalle
Rakennusjäteselvitys
Jätepihin rakentajan opas

Viimeksi muokattu: 28.9.2017