3. Katselmukset

Rakennustarkastajien suorittamat katselmukset eivät korvaa vastavan työnjohtajan suorittamaa työmaavalvontaa. Rakennuttaja vastaa työmaavalvonnan järjestämisestä. Rakennushankkeeseen ryhtyvä varmistaa hankkeen oikean teknisen toteutuksen ja laadullisten tavoitteiden täyttymisen hankkimalla hyvän suunnitelman ja ammattimaisen työmaavalvonnan.

On toivottavaa, että vastaava työnjohtaja tilaa kaikki katselmukset! Katselmus on tilattava hyvissä ajoin, erityisesti keväisin ja kesäisin, jolloin rakennustoiminta on vilkkaimmillaan. Suurimman osan katselmuksista suorittaa apulaisrakennustarkastaja. Tarkistakaa rakennuslupapäätöksestänne, mitä katselmuksia rakennushankkeellenne on vaadittu ja mitä mahdollisia ehtoja kyseiselle rakennusluvalle on asetettu.

Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 75 ja 76 §:n mukaan kaikki rakennuslupa-asiakirjaan merkityt katselmukset on suoritettava.

Rakennuspaikan merkitseminen

Tilataan ennen rakennustoiminnan aloittamista. Ainoastaan rakennuspaikan raivaus ja pintamaan poisto on sallittu ennen sijaintikatselmusta.

Pohjakatselmus

Tilataan, kun antura on raudoitettu.

Perustuskatselmus

Tilataan, kun antura on valettu ja sokkeli muurattu lopulliseen korkeuteen ennen mahdollista täyttöä tai peittämistä.

Jos kyseessä on reunavahvistettu laattaperustus, on ennen valua tehtävä perustuskatselmus. Muita perustamistapoja käytettäessä ottakaa yhteyttä rakennustarkastajaan.

Rakennekatselmus

Tilataan, kun kantavat ja jäykistävät rakenteet ovat näkyvillä. Ns. pakettitalon kyseessä ollen, kun runko ja kattotuolit on asennettu.

Käyttöönottokatselmus tai sisäänmuuttotarkastus

Tilataan ennen kuin talo otetaan käyttöön.

Käyttöönottokatselmuksessa on luovutettava seuraavat asiakirjat:

  •  sähkötarkastuspöytäkirja
  • jätevesijärjestelmän tarkastuspöytäkirja
  • ilmanvaihtojärjestelmän tarkistuspöytäkirja
  • vesijärjestelmän koeponnistuspöytäkirja
Loppukatselmus

Tilataan, kun kohde on kokonaan valmis. Myös pihan on oltava siisti, vailla rakennusjätteitä ym.

Verohallinnon todistus on näytettävä loppukatselmuksen yhteydessä.

Omakotitalon loppukatselmuksen yhteydessä jätettävä seuraavat asiakirjat:

  • rakennustyön tarkastusasiakirja
  • tarkastettu energiatodistus

Viimeksi muokattu: 5.10.2017