6. Muuta

Valitusaika

Huomioikaa, että valitusaika on 30 päivää tiedoksisaantipäivästä, joka on yleensä vasta noin 10 päivää kokouksen jälkeen. Vain rakennuspaikan raivaaminen ja pintamaan poistaminen on sallittua valitusaikana. Lautakunta voi tarvittaessa myöntää luvan aloittaa rakennustyöt valitusaikana takuusummaa vastaan (katso myös kohta 1).

Varatkaa rakennusluvan käsittelyyn riittävästi aikaa!
Rakennuslupahakemus on jätettävä vähintään kolme viikkoa ennen lautakunnan kokousta.

Vastaamme mielellämme kysymyksiinne!

Viimeksi muokattu: 20.8.2015