Sisäsaariston osayleiskaavaAikaisempi käsittely:

Sisäsaariston osayleiskaavaehdotus nähtävillä16.1-20.2.2017

Kaavaehdotus

Kaavaehdotus A3

Kaavaehdotus LÄNSI

Kaavaehdotus ITÄ


Kaavaselostus

Kaavamerkinnät ja -määräykset

Kaavamerkinnät ja -määräykset A4


Kiinteistökohtainen rakennuspaikkaluettelo

Vesistö- ja pohjavesivaikutusten tarkasteleminen

Luontoselvitys 2011-2012 - päivitetty kohdeluettelo


Ehdotusvaiheen 2015 lausunnot ja vastineet

Kohdeluettelo ehdotusvaiheen 2015 yksittäisistä muistutuksista ja vastineista

Ehdotusvaiheen 2015 muistutukset ja vastineet


Kommenttilomake


Sisäsaariston osayleiskaavaehdotus nähtävillä 15.6-14.8.2015

Kaavaselostus (pdf) (2 MB) 

Kaavakartta 1-30 000 (pdf) (12 MB)

Kaavakartta ITÄ 1-10 000 (pdf) (4.7 MB)
Kaavakartta LÄNSI 1-10 000 (pdf) (4.5 MB)
Kaavakartta 1-20 000 (pdf) (12.6 MB)

Kaavamerkinnät ja määräykset _ (pdf) (178.6 KB)
Kaavamerkinnät ja -määräykset A3 (pdf) (196.1 KB)

Liitekartat ja taulukot (pdf) (11.3 MB)

Luontoselvitys 2013

Luontoselvitys 2013 liitteineen (pdf) (8.8 MB)

Luontoselvityksen liitteet

Luontoselvitys 2013 Kartat (pdf) (4.7 MB)

Muinaisjäännösinventointi 2012

Muinaisjäännösinventointi (pdf) (19.4 MB)

Rakennetun kulttuuriympäristön selvitys

Rakennettu kulttuuriympäristö (pdf) (25.9 MB)

Rakennetun kulttuuriympäristöselvityksen liitteet

Kohdeluettelo (pdf) (283.5 KB)
Kohteet_Kartta1 (pdf) (6.5 MB)
Kohteet_Kartta 2 (pdf) (9.3 MB)
Kohteet_Kartta 3 (pdf) (7.3 MB)
Kohteet_Kartta 4 (pdf) (3.9 MB)

Rakennetun kulttuuriympäristöselvityksen muutokset

Tehdyt muutokset 2013 (pdf) (54.6 KB) 


Sisäsaariston kommenttilomake (docx) (14.5 KB)Viimeksi muokattu: 9.2.2018