Solvik, Kälkö - ulkosaariston osayleiskaavan muutos

Solvik, Kälkö - ulkosaariston osayleiskaavan muutos hyväksytty

Inkoon kunnanvaltuusto on 19.9.2016 § 48 hyväksynyt Solvik, Kälkö - ulkosaariston osayleiskaavan muutoksen. Kaava-aineisto ja valitusosoitus ovat nähtävillä 29.9.2016-28.10.2016.

Kaavakartta

Selostus

Kaavamerkinnät- ja määräykset

Valitusosoitus

Aikaisempi käsittely:

Solvik, Kälkö -  ehdotus ulkosaariston osayleiskaavan muutokseksi nähtävillä 21.3-19.4.2016

Solvik, Kälkö kaavaehdotus

Kaavamerkinnät ja -määräykset

Kaavaselostus


Aikaisempi käsittely:

Luonnos Solvik, Kälkö - ulkosaariston osayleiskaavan muuttaminen nähtävillä 23.11-7.12.2015

Osallistumis ja arviointisuunnitelma (pdf) (378.8 KB)

Luonnos (pdf) (410.4 KB)

Kaavamerkinnät ja -määräykset (pdf) (43.9 KB)

Selostus (pdf) (1.2 MB)Viimeksi muokattu: 29.9.2016