Kaavoituskatsaus

Kaavoituskatsaus 2017

Maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) § 7 mukaan  kunnan tulee vuosittain laatia kaavoituskatsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista, jotka eivät ole merkitykseltään vähäisiä. Katsauksessa selostetaan lyhyesti kaava-asiat, niiden käsittelyvaiheet, kaavoituksen lähtökohdat, tavoitteet, sisältö ja toteuttaminen.

Kaavoituskatsaus on luettavissa kunnan kotisivulla sekä kunnantalon ja kirjaston infopisteessä  uuden kaavoituskatsauksen julkaisemiseen saakka.

Tästä voit ladata kaavoituskatsauksen 2017:

Kaavoituskatsaus 2017 (pdf) (1.5 MB)


Viimeksi muokattu: 17.3.2017