Arvopohja

Etsivälle nuorisotyölle ominaista on:

Vapaaehtoisuus ja avoimuus

Yhteistyö perustuu vapaaehtoisuudelle, eikä etsivällä ole minkäänlaista viranomaisvaltaa. Pyrimme ymmärtämään nuoren tarpeita sekä tukemaan ja auttamaan nuorta hänen sen hetkisen tilanteen ja suorituskyvyn huomioon ottaen. Aidon ja rehellisen läsnäolon kautta, sekä olemalla omia itsejämme sen sijaan että piiloutuisimme ammattiroolimme taakse, pyrimme luomaan yhteistyölle avoimen ilmapiirin, joka sallii kummankin osapuolen rehellisyyden ja avoimuuden.

Tasa-arvoisuus ja arvokkuus

Etsivän ja nuoren yhteistyö perustuu tasa-arvoisuudelle, jolloin kummankin mielipiteet ja näkökannat otetaan huomioon. Etsivä korostaa ja näyttää tavallaan kohdata nuori, että jokainen ihminen on itsessään arvokas ja tulee kohdata tällaisena elämäntilanteestaan ja teoistaan riippumatta. Kohtaamme nuoren ensisijaisesti ihmisenä. Etsivinä otamme toki ammattitaitomme ja elämänkokemuksemme tosissamme, emmekä kaihda omien mielipiteidemme ilmaisemista. Viime kädessä nuori on kuitenkin itse vastuussa elämästään, ja tekee siihen liittyvät päätökset. Etsivä ottaa vastuun omista tunteistaan ja tarpeistaan ja ilmaisee niitä siinä määrin kuin se on yhteistyön kannalta tarkoituksenmukaista.

Luottamus ja kunnioitus

Yhteistyössään nuoren kanssa etsivä pyrkii luomaan suhteen jolle ominaista on molemminpuolinen luottamus ja kunnioitus. Otamme huomioon nuoren oikeuden yksityisyyteen ja kunnioitamme hänen rajojaan niin vuorovaikutuksessa hänen kanssaan kuin häntä koskien. Etsivä uskoo nuoren kykyihin ja mahdollisuuksiin kehittyä, samanaikaisesti kuin hän kunnioittaa nuoren omaa tahtoa. Eteneminen tapahtuu nuoren tahtia kuunnellen ja kunnioittaen. Muun muassa näillä tavoin pyrimme myös vahvistamaan nuoren kunnioitusta ja luottamusta itseään ja omia tarpeitaan kohtaan.

Lämpö ja välittäminen

Etsivän työssämme meitä motivoi aito tahto auttaa nuorta löytämään tiensä ja tätä pyrimme kaikin tavoin osoittamaan ja painottamaan kohdatessamme hänet.Viimeksi muokattu: 11.12.2015