Tietosuojavaltuutettu

Tietosuojavaltuutetun tehtävänä on käsitellä ja ratkaista henkilötietojen ja luottotietojen käsittelyä koskevat asiat siten kuin henkilötietolaissa ja luottotietolaissa säädetään sekä hoitaa muut mainituista laeista johtuvat tehtävät. Valtuutetun kuuluu myös seurata näiden tietojen käsittelyn yleistä kehitystä ja tehdä tarpeelliseksi katsomiaan aloitteita. Lisäksi valtuutetun tulee huolehtia toimialaansa kuuluvasta tiedotustoiminnasta sekä henkilötietojen käsittelyyn liittyvästä kansainvälisestä yhteistyöstä. (Laki tietosuojalautakunnasta ja tietosuojavaltuutetusta 27.5.1994/389)

  • Antaa yleistä ohjausta ja neuvontaa sekä tekee yhteistyötä sidosryhmien kanssa.


  • Tekee ratkaisuja.


  • Ohjaa käytännesääntöjen laadintaan.

  • Valvoo ja tekee tarkastuksia.


  • On kuultavana ja antaa lausuntoja viranomaisille, syyttäjille ja tuomioistuimille.


  • Tiedottaa


  • Toimii kansainvälisessä yhteistyössä

Lisätietoja kotisivuilta.


Viimeksi muokattu: 23.4.2015