Valtion oikeusaputoimistot

Oikeusavun antamista varten valtiolla on oikeusaputoimistoja

Valtion oikeusaputoimistoissa annetaan oikeusapuun oikeutetuille kaikenlaisia asianajopalveluja. Asianajotehtäviä suorittaessaan oikeusaputoimistojen julkiset oikeusavustajat ovat itsenäisiä ja riippumattomia.

Oikeusaputoimistoja on 29 ja ne sijaitsevat yleensä käräjäoikeuspaikkakunnilla. Asiakas voi kääntyä minkä hyvänsä oikeusaputoimiston puoleen, luontevinta on käyttää lähintä.

Oikeusaputoimistot on jaettu kuuteen oikeusapupiiriin. Oikeusapupiirejä ovat Turun, Vaasan, Itä-Suomen, Helsingin, Kouvolan ja Rovaniemen oikeusapupiirit.


Viimeksi muokattu: 23.4.2015