Viljelijätukien haku käynnissä - viimeinen hakupäivä 15.6.2017

Viljelijät voivat lähettää kevään päätukihakemuksen verkkoasiointipalvelu Vipussa 2.5.2017 lähtien. Vipu-palvelussa on useita uusia tarkisteita ja toimintoja, jotka auttavat viljelijää varmistamaan, että hakemuksen tiedot ovat oikein ja tukiehdot täyttyvät. Päätukihaku päättyy 15.6.2017.

Uutta tukihaussa on Vipuneuvojan alustava arvio maatilalle myönnettävistä tuista. Viljelijä pääsee katsomaan tukiarviota valittuaan tuet, joita aikoo hakea. Tukiarvio sisältää jokaisen tuen arvioidun kokonaissumman ja mahdollisia tukien laskentaan liittyviä huomautuksia. 

Vipuneuvojan Tukioikeudet-välilehdellä uutena tietona on maatilan tukioikeuksien käyttö edelliseltä vuodelta.  Lisäksi viljelijä näkee välilehdeltä, jos tukioikeuksia on liikaa tai liian vähän verrattuna tänä vuonna ilmoitettuun tukikelpoiseen pinta-alaan.

Muut Vipuneuvojan uudet tarkisteet liittyvät esimerkiksi monimuotoisuuspeltoihin, saneerauskasveihin ja peltokasvipalkkioon.  Lista kaikista Vipuneuvojan tarkistamista asioista on saatavilla mavi.fi-sivustolla 2.5. lähtien.

Lohkot kuntoon ennen hakemuksen lähettämistä

Päätukihaku alkoi huhtikuun alussa peruslohkomuutoksilla ja kasvulohkotietojen ilmoittamisella. Viljelijän kannattaa tehdä peruslohkomuutokset ennen tukihakemuksen lähettämistä, jolloin kunnat ehtivät käsitellä ne tukien hakua varten. Myös Vipuneuvojan tarkisteet toimivat oikein, kun tukia hakiessa käytettävissä ovat lopulliset peruslohkot.

Maaseutuvirasto suosittelee viljelijöitä tekemään päätukihakemuksen Vipu-palvelussa. Viljelijät voivat kuitenkin halutessaan hakea tukia myös paperilomakkeilla. Lomakkeet ovat saatavilla 2.5. lähtien osoitteesta www.suomi.fi/lomakkeet.
Ympäristökorvauksen koulutusvaatimus

 Ympäristökorvaukseen sitoutuneen tulee suorittaa ympäristökorvauksen pakollinen tentti tai koulutuspäivä viimeistään 30.4.2017. Verkkotentin voi suorittaa Vipu-palvelussa osoitteessa vipu.mavi.fi.  Vipu-palvelun etusivulta Ajankohtaiset asiat – kohdasta pääsee verkkotenttiin. Tieto suoritetusta tentistä päivittyy Vipu-palveluun 2-3 kuukauden kuluessa ja löytyy kohdasta Maatila - > Sitoumukset ja sopimukset.

 Vaihtoehtona tentille on käydä yhden päivän mittainen koulutus. Länsi-Uudellamaalla koulutuspäiviä on järjestetty kaksi, ruotsinkielinen Raaseporissa 13.12.2016 ja suomenkielinen Vihdissä 10.1.2017.              

Vihdin koulutuksen esityksiä:

Ympäristökorvauksen materiaali

Nitraattiasetus

Kerääjäkasviesitys

Hiidenveden kunnostushanke

Tavoitteellinen maksuaikataulu kevät 2017


Katso tarkemmin: Maksuaikataulu
Kasvinsuojeluainelainsäädäntö uudistui 1.1.2012

Kaikilta ammattimaisesti kasvinsuojeluaineita käyttäviltä vaaditaan 26.11.2015 mennessä kasvinsuojeluainetutkinnon suorittamista. Tutkinto tulee pakolliseksi muun muassa maanviljelijöille, seurakuntien puutarhureille, viheraluetyöntekijöille ja kasvinsuojeluaineiden myyjille. Ympäristötukeen sitoutuneen sitoutuneiden viljelijöiden pitää suorittaa uusi tutkinto, kun tukiehtoihin sidottu kasvinsuojelukoulutus tai erityistutkinto umpeutuu. Tukes

Linkki koulutuksiin:

ProAgria

Uusimaaseutu


Viimeksi muokattu: 30.5.2017