Maatalouden ympäristönsuojelu

Nitraattiasetus

EU:n nitraattidirektiivin mukainen valtioneuvoston asetus eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta (nk. nitraattiasetus) astui voimaan 1.4.2015. Nitraattiasetuksella on tarkoitus parantaa vesiensuojelun tilaa.

Nitraattiasetuksen tulkintaopas

Lannan aumausilmoituslomakeViimeksi muokattu: 14.12.2016