Tukioikeudet

Tukialueuudistus

Tilatukijärjestelmä päättyi vuoden 2014 lopussa. Vuodesta 2015 alkaen siirrytään perustukijärjestelmään. Tilatukijärjestelmän aikana muodostuneet tukioikeudet säilytetään, mutta niiden aluetieto muuttuu. Perustukijärjestelmässä tulee olemaan kaksi uutta tukialuetta AB- ja C-tukialue. Vanha tukialue B-C1 jaetaan siten, että B-alue tulee osaksi AB-tukialuetta ja C1-tukialue osaksi C-tukialuetta.

Tukioikeuksien omistajuus- ja hallintasuhteet säilytetään entisellään. Myös lisäosat säilyvät. Sen sijaan tukioikeuksien arvoon, sekä tasaosaan että lisäosaan, joudutaan tekemään arvonmuutos. Näin käy siksi, että vuodesta 2015 alkaen rahoitetaan koko suorien tukien määrästä myös uusi viherryttämistuki ja nuorten viljelijöiden tuki sekä entistä korkeampi tuotantosidonnainen tuki.


Viimeksi muokattu: 23.4.2015