Tukioikeuksien mitätöinti

Ennen kuin viljelijä voi päästä osaksi perustukijärjestelmää, hänen on täytettävä aktiiviviljelijän määritelmä. Aktiiviviljelijöitä ovat pääsääntöisesti ne viljelijät, jotka jättävät tukihakemuksen vuonna 2015 ja jotka eivät hallinnoi lentoasemia, rautatieyhtiöitä, vesiyhtiöitä, kiinteistöyhtiöitä, pysyviä urheilukenttiä tai vapaa-ajan alueita. 

Tukioikeuksien mitätöinti tehdään niissä tapauksissa, joissa viljelijällä on liian paljon tukioikeuksia suhteessa tukikelpoiseen pinta-alaan vuonna 2015 kullakin uudella tukialueella. Tarkasteluhetki on 15.6.2015.

Tarkastelussa verrataan viljelijän 2015 tukihakemuksellaan ilmoittamia tukikelpoisia hehtaareita ja tukioikeuksien lukumäärää uusien tukialueiden mukaisesti. Jos hakemusta ei jätetä, tukioikeudet mitätöidään. Tukioikeuksien määrässä huomioidaan tukioikeuksien siirrot, jotka alkavat viimeistään 15.6.2015, vuonna 2015 varannosta myönnettävät uudet tukioikeudet sekä mahdollisuuksien mukaan valvonnasta johtuvat tukioikeuksien muokkaukset.  Tukioikeuksien mitätöinti tehdään loppuvuodesta 2015 tai vuoden 2016 alussa.

Tukioikeuksien mitätöinnissä ensiksi mitätöidään alimman yksikköarvon mukaisia tukioikeuksia. Jos alimman yksikköarvon tukioikeuksissa on sekä omistuksessa olevia että vuokrattuja tukioikeuksia, näitä tukioikeuksia mitätöidään samassa suhteessa kaikilta omistajaryhmiltä.

Viimeksi muokattu: 31.5.2017