Sosiaalipalvelu
Keskimääräinen odotusaika
Yli 3 kuukautta palveluun odottaneet, joille ei vielä ole tarjottu palvelua
Tavoiteaika
Omaishoidon tuki
Myönnetään hakemuskuukautta seuraavan kuukauden alusta, edellyttäen, että hoitosuhde alkaa
0
 Alle 90 vrk
Kotihoito
Palvelu alkaa, kun päätös on tehty
0
Alle 90 vrk
Pitkäaikainen ympärivuorokautinen hoiva
0 - 21 vrk
0
Alle 90 vrk

Viimeksi muokattu: 9.6.2016