Apuvälineet asuntoon ja liikkumiseen

Asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet

Asuntoon kuuluvien välineiden ja laitteiden hankkimisesta aiheutuvat kohtuulliset kustannukset korvataan vaikeavammaiselle henkilölle, jos hän vammansa tai sairautensa johdosta välttämättä tarvitsee näitä toimenpiteitä suoriutuakseen tavanomaisista elämän toiminnoista.

Autoon kuuluvat välineet ja laitteet

Vaikeavammainen henkilö voi hakea korvausta autoon tehtäviin vamman edellyttämiin välttämättömiin muutostöihin ja/tai lisälaitteisiin. Autoavustusta ja autoon liittyviä välineitä ja laitteita myönnetään harkinnanvaraisesti ensisijaisesti nuorelle ja työikäiselle vaikeavammaiselle henkilölle, mutta myös vaikeasti liikuntavammaisen, sähköpyörätuolilla liikkuvan lapsen jokapäiväiseen kuljettamiseen.

Edellytyksenä on hakijan vaikeavammaisuus, säännöllinen ja päivittäinen kuljetustarve (esim. työ- ja opiskelumatkat), säännöllinen apuvälineiden käyttö sekä muut vammaan, sairauteen tai sosiaaliseen elämään liittyvät perustelut oman auton tarpeesta.

Muut apuvälineet

Lääkinnällisenä kuntoutuksena myönnettävistä apuvälineistä saa lisätietoa terveyskeskuksesta.

Inkoon terveyskeskus
Rantatie 6
Ajanvaraus puhelimitse
+358 9 29515 500
arkisin klo 08.00–15.00


Viimeksi muokattu: 15.6.2017