Henkilökohtainen apu

Henkilökohtaista apua järjestetään vaikeavammaiselle henkilölle, joka tarvitsee pitkäaikaisen tai etenevän vamman tai sairauden johdosta välttämättä ja toistuvasti toisen henkilön apua, jotta hän suoriutuisi päivittäisistä toiminnoistaan.

Henkilökohtaisella avulla tarkoitetaan vaikeavammaisen henkilön välttämätöntä avustamista kotona ja kodin ulkopuolella:

  • päivittäisissä toimissa

  • työssä ja opiskelussa

  • harrastuksissa

  • yhteiskunnallisessa osallistumisessa tai

  • sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitämisessä.

Sosiaalityöntekijä arvioi palvelun toteuttamistavan yhteistyössä asiakkaan kanssa palvelusuunnitelman laatimisen yhteydessä. Eri järjestämistapoja voidaan yhdistää toisiinsa.

Apu voidaan järjestää niin, että vaikeavammainen palkkaa itselleen henkilökohtaisen avustajan ja toimii itse hänen työnantajanaan tai ostaa avustajapalvelua ostopalveluna

Viimeksi muokattu: 15.6.2017