Kuljetuspalvelu ja liikkuminen

Kuljetuspalvelua voidaan järjestää, kun vaikeavammaisuus tai ikääntymiseen liittyvä toimintakyvyn heikkeneminen aiheuttavat henkilölle erityisiä vaikeuksia liikkumisessa niin, ettei hän voi käyttää julkisia liikennevälineitä ilman kohtuuttoman suuria vaikeuksia.

Kuljetuspalvelu tarkoittaa mahdollisuutta käyttää tavallista taksia tai invataksia. Palvelua myönnetään joko sosiaalihuolto- tai vammaispalvelulain perusteella.

Kuljetuspalveluun voi liittyä myös saattajapalvelua.

Vaikeavammaisten kuljetuspalvelu

Vaikeavammaisten kuljetuspalvelu on tarkoitettu henkilöille, joilla on erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja jotka eivät vammansa tai sairautensa vuoksi voi käyttää julkisia joukkoliikennevälineitä ilman kohtuuttoman suuria vaikeuksia.

Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu

Sosiaalihuoltolain mukaista liikkumista tukevaa palvelua myönnetään pääasiassa ikääntyville henkilöille, jotka eivät ole oikeutettuja vammaispalvelulain mukaiseen kuljetuspalveluun, mutta joilla on erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja julkisten kulkuneuvojen käytössä.

Palvelu myönnetään siihen varatun määrärahan puitteissa.

Palvelun tarpeen arvioinnissa otetaan huomioon toimintakyvyn lisäksi hakijan kokonaistilanne, mukaan lukien hakijan taloudellinen tilanne.


Viimeksi muokattu: 15.6.2017