Vammaispalveluiden neuvonta

Vammaispalvelut järjestää vammaispalvelulain mukaisia palveluita ja tukitoimia. Tavoitteena on edistää vammaisen henkilön edellytyksiä elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä.

Vammaisen henkilön tarvitsemien palvelujen ja tukitoimien selvittämiseksi laaditaan palvelusuunnitelma. Suunnitelman laatii sosiaalityöntekijä yhdessä vammaisen henkilön ja tarvittaessa hänen huoltajansa tai omaistensa kanssa.

Palvelusuunnitelmassa selvitetään henkilön elämäntilanne sekä ne yksilölliset palvelutarpeet, joilla on merkitystä palvelujen sisällöstä, järjestämistavasta ja määrästä päätettäessä. Palvelusuunnitelma tarkistetaan tarvittaessa, esimerkiksi jos vammaisen henkilön palvelutarpeessa tai olosuhteissa tapahtuu muutoksia.

Lääkinnällistä kuntoutusta varten laaditaan terveydenhuollon toimesta vammaiselle henkilölle kuntoutussuunnitelma.

Viimeksi muokattu: 15.6.2017