Vammaisten ja kehitysvammaisten tukipalvelut

Vammaispalvelujen tukitoimia tai palvelua koskeva hakemus laitetaan vireille kirjallisesti. Hakemukseen tulee liittää terveyskeskuslääkärin lausunto sekä tarvittaessa muita asiantuntijalausuntoja ja selvityksiä, kun palveluja tai taloudellisia tukitoimia haetaan ensimmäistä kertaa.

Palvelusuunnitelman tekeminen aloitetaan asiakkaan, hänen edustajansa, läheisensä tai viranomaisen yhteydenoton perusteella. Palvelut suunnitellaan yksilöllisesti asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Asiakkaan toimintakyky, toimintaympäristö sekä palvelujen tarve kartoitetaan nyt ja tulevaisuutta silmällä pitäen. Usein kartoitus sisältää kotikäynnin asiakkaan luona.

Palvelutarpeen arviointiin ja suunnitteluun osallistuvat asiakkaan ja hänen läheistensä sekä työntekijän lisäksi tarpeen mukaan kuntoutuksen, lääketieteen ja hoitotyön edustajia. Viranomainen tekee kartoituksen perusteella päätöksen palvelujen mahdollisesta myöntämisestä.

Vammaispalveluja koskevat hakemukset tulee tehdä etukäteen.

Sosiaalitoimistosta saa myös lisätietoa palveluista ja niiden hakemisesta. Sosiaalityöntekijältä voit varata ajan tai sopia kotikäynnistä.


Viimeksi muokattu: 15.6.2017