Neuvolat

Neuvolan terveydenhuoltotyö kohdistuu koko perheeseen. Toimintaan kuuluu myös perhesuunnitteluneuvonta. Inkoossa on ehkäisy-, äitiys- ja lastenneuvola.

Neuvoloissa tehdään säännöllisesti toistuvia ja laajoja terveystarkastuksia. Vanhempien toivotaan osallistuvan lapsensa laajaan terveystarkastukseen. 

Neuvolan henkilöstö tekee moniammatillista yhteistyötä ja toimii osana perhepalveluverkostoa, johon kuuluvat mm. perheneuvola, varhaiskasvatus, lastensuojelu, seurakunta, järjestöt ja erikoissairaanhoito.  

Neuvolan perhetyöhön kuuluu myös perheohjaaja, joka auttaa ja ohjaa perhettä, jos omat voimavarat eivät tahdo riittää. Perhetyö on kestoltaan lyhytaikaista ja ennaltaehkäisevää. Huoltajat voivat olla suoraan yhteydessä perheohjaajaan tai keskustella tuen tarpeestaan neuvolassa.


neuvokasperhe_360x120

Viimeksi muokattu: 20.3.2018