Sosiaali- ja potilasasiamies

Asiamies neuvoo ja auttaa asioissa, jotka koskevat asiakkaan oikeuksia sosiaali- ja terveydenhuollossa. Palvelu on maksuton. 

Potilasasiamies

  • avustaa potilasta selvittämään hoitoa koskevia asioita  
  • voi auttaa potilasta muistutuksen tekemisessä  
  • voi auttaa potilasta hakemaan korvausta hoitovahingosta tai muotoilemaan valituksen  
  • tiedottaa potilaan oikeuksista
  • edistää potilaan oikeuksien toteutumista 

Sosiaaliasiamies

  • tiedottaa asiakkaan oikeuksista
  • neuvoo asiakasta asiakaslain soveltamista koskevissa asioissa
  • avustaa asiakasta valituksen tekemisessä
  • neuvoo asiakasta muistutuksen laatimisessa

Viimeksi muokattu: 16.3.2018