Elämänmittainen oppiminen © Benjamin Lundin

Elämänmittainen oppiminen

Inkoon kunta tarjoaa päivähoitoa ja opetusta peruskoulun kuudenteen vuosikurssiin asti. Voit myös kehittää itseäsi valitsemalla suosikkisi kansalaisopiston runsaasta kurssivalikoimasta.

Inkoo tarjoaa kunnallista päivähoitoa kolmessa päiväkodissa tai kotona perhepäivähoitajien luona. Tarjolla on myös yksityisiä päivähoitovaihtoehtoja. Lue lisää varhaiskasvatuksesta.

Inkoon esikoulut toimivat peruskoulujen yhteydessä, jolloin lapset siirtyvät joustavasti koulumaailmaan. Kunnassa on neljä koulua (kolme ruotsinkielistä ja yksi suomenkielinen), joissa annetaan peruskouluopetusta vuosikursseilla 1-6. Kuudennen luokan jälkeen inkoolaiset oppilaat jatkavat Virkkalan yläkouluissa, Källhagens skolassa tai Järnefeltin koulussa oppilaan kielestä riippuen.

Inkoossa on oma kansalaisopisto, joka tarjoaa erilaisia kursseja. Kansalaisopiston puitteissa toimii kuvataidekoulu, joka antaa kuvataiteen perusopetusta 5-12-vuotiaille lapsille. Raaseporin Musiikkiopistossa voi opetella soittamaan yksin tai ryhmässä. Alle kouluikäiset lapset voivat osallistua opiston musiikkileikkikouluihin. Lue lisää Muusta opetuksesta.


Viimeksi muokattu: 3.4.2018