Esikoulun OPS

Esiopetuksen opetussunnitelma

Sisältö

1. Opetussuunnitelman perusteet ja paikallinen opetussuunnitelma
1.1 Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet
1.2 Paikallinen opetussuunnitelma ja sen kehittäminen

2. Esiopetuksen tehtävä ja yleiset tavoitteet
2.1 Esiopetuksen järjestämistä ohjaavat velvoitteet
2.2 Esiopetuksen tehtävä osana oppimisen polkua
2.3 Arvoperusta
2.4 Oppimiskäsitys
2.5 Laaja-alainen osaaminen esiopetuksessa

3. Kasvua ja oppimista tukeva toimintakulttuuri
3.1 Toimintakulttuurin kehittämistä ohjaavat periaatteet
3.2 Oppimisympäristöt esiopetuksessa
3.3 Yhteistyö esiopetuksen aikana ja siirtymävaiheissa

4. Esiopetuksen toteuttamisen periaatteet
4.1 Monipuoliset työtavat
4.2 Arviointi opetuksen ja oppimisen tukena
4.3 Opetuksen yhteiset tavoitteet ja oppimiskokonaisuudet
Ilmaisun monet muodot
Kielen rikas maailma
Minä ja meidän yhteisömme
Tutkin ja toimin ympäristössäni
Kasvan ja kehityn
4.4 Kieleen ja kulttuuriin liittyviä erityiskysymyksiä
Erilaiset kieli- ja kulttuuritaustat esiopetuksessa

5. Lapsen kasvun ja oppimisen tuki
5.1 Tuen järjestämistä ohjaavat periaatteet
5.2 Yhteistyö huoltajan kanssa tuen aikana
5.3 Yleinen tuki
5.4 Tehostettu tuki
5.5 Erityinen tuki
5.6 Perusopetuslaissa säädetyt tukimuodot

6. Oppilashuolto


Viimeksi muokattu: 12.9.2016