Koulukuraattori

Koulukuraattori työskentelee kaikissa Inkoon kouluissa, kts. vastaanottoajat.

Koulukuraattori on oppilaita, kouluja ja koteja varten. Oppilaat voivat kääntyä koulukuraattorin puoleen, kun he haluavat puhua huolistaan aikuisen kanssa.

Huoltajat voivat ottaa yhteyttä koulukuraattoriin lapsiin tai perhetilanteeseen liittyvissä asioissa, kun heillä on tarvetta tukeen tai neuvontaan.

Kyseessä voi esimerkiksi olla:

  • kouluun liittyvä tilanne
  • lapsi ei viihdy koulussa
  • kaverisuhteisiin liittyvät ongelmat
  • yksinäisyys
  • kiusaaminen tai ulkopuolisuus
  • lapsi voi huonosti; alakuloisuus, aggressiiviset kohtaukset
  • perheeseen liittyvät ongelmat
  • muutokset arjessa
  • lastenkasvatukseen liittyvät kysymykset
  • ja monia muita

Kuraattorin puoleen voi kääntyä kaikissa ongelmissa ja kysymyksissä. Jos koulukuraattorilla ei ole resursseja ratkaista kyseistä asiaa, hän auttaa löytämään oikean henkilön tai viranomaisen.

Koulukuraattorilla on vaitiolovelvollisuus. Kuraattori on kuitenkin lastensuojelulain 25 §:n mukaisesti ilmoitusvelvollinen, jos hän on tehtävässään saanut tietää lapsesta, jonka olosuhteet edellyttävät mahdollista lastensuojelun tarpeen selvittämistä.


Viimeksi muokattu: 12.6.2017