Hyvää tietää

  • Avoin vastaanotto: Oppilailla on mahdollisuus käydä kouluterveydenhoitajan luona ilman ajanvarausta kaikkina niinä päivinä, jolloin hän on tavattavissa koululla.
  • Todistus sairaan lapsen hoidosta: Lapsi ei saa tulla kouluun sairaana. Kouluterveydenhoitaja voi kirjoittaa todistuksen työnantajalle alle 10-vuotiaan oppilaan sairastuessa. Kirjallisen todistuksen edellytyksenä on, että terveydenhoitaja on tavannut lapsen voidakseen todeta sairauden. Todistusta ei kirjoiteta jälkikäteen.
  • Ensiapu koulussa onnettomuustilanteissa: Kouluterveydenhuoltoon ei sisälly varsinaista sairaanhoitoa, lukuunottamatta ensiapua, äkillistä sairastumista tai onnettomutta koulupäivän aikana. Jokaisella koululla on suunnitelma onnettomuuden varalle ja siitä, mihin oppilaat ohjataan hoitoon  ja kenelle tästä ilmoitetaan. Oppilaat on vakuutettu tapaturman varalta. Koulussa tapahtuneet onnettomuudet hoidetaan tarvittaessa terveyskeskuksessa, ja tämä hoito on maksutonta.
  • Rokotukset: Oppilaat rokotetaan sosiaali- ja terveysministeriön antamien ohjeiden mukaisesti. Kouluterveydenhuolto ottaa aina yhteyttä huoltajiin ennen rokotusta. Jos huoltajat haluavat, että oppilas saa influenssarokotteen, heidän tulee olla yhteydessä kouluterveydenhoitajaan.

Kaikilla koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon piiriin kuuluvilla on oikeus hammashuoltoon. Hoito on ilmainen alle 18-vuotiaille.


Viimeksi muokattu: 1.9.2015