Neuvokas perhe


Neuvokas perhe

Iloa, innostusta ja kannustusta lapsiperheiden elintapoihin.

Neuvokas perhe tukee perheiden hyvinvointia korostamalla myönteistä ilmapiiriä ja yhdessä toimimista. Lisäksi sivu tarjoaa vinkkejä ja ideoita lapsiperheiden yleisimpiin haasteisiin, jotka liittyvät syömiseen, liikkumiseen ja arjen järjestämiseen. Jokainen perhe on ainutlaatuinen ja hyvä, neuvokas omalla tavallaan.

Neuvokas perhe on osa Suomen Sydänliiton toimintaa ja osa Yksi elämä –kokonaisuutta, jossa mukana ovat myös Aivoliitto ja Diabetesliitto.

Neuvokas perhe -verkkosivut tarjoavat tietoa ja tukea lapsiperheiden elintapoihin liittyen.


Viimeksi muokattu: 13.4.2017