1.3 Opetussuunnitelman arviointi ja kehittäminen

Koulun arjen laadullinen kehittäminen edellyttää pedagogisen johdon ja opettajien sekä muun henkilökunnan ammattitaitoa. Siksi koulun toimintaa, opetusmenetelmiä ja tuloksia seurataan, arvioidaan ja kehitetään jatkuvasti vastaamaan kansallisia opetussuunnitelman tavoitteita. Tätä toteutetaan aktiivisessa yhteistyössä koulun henkilökunnan, oppilaiden, kotien ja lähiympäristön kanssa.

Inkoossa arvioidaan jatkuvasti, kuinka opetus toimii kansallisten opetussuunnitelman perusteiden suuntaisesti. Päätavoitteena on varmistaa toiminnan samanarvoisuus ja sen laatu. Kehitys- ja arviointityössä dokumentoidaan vahvuudet ja kehittämisalueet. Tulokset julkistetaan kunnan sovittujen käytäntöjen mukaisesti ja niiden perusteella voidaan opetussuunnitelman paikallisia osia muuttaa. Jos arviointi osoittaa jollakin alueella puutteita, aloitetaan kehitystyö.

Koulujen omat arvioinnit ovat kehittämistyön kannalta keskeisiä. Koulujen lukuvuosisuunnitelmassa tarkennetaan toiminnan tavoitteet ja painopisteet sekä se, kuinka oppilaat ja huoltajat osallistuvat oppimisen ja oppimisjärjestelyiden arviointiin. Koulukohtaiset tulokset julkistetaan kunnan sovittujen käytänteiden mukaisesti.


Viimeksi muokattu: 26.7.2016