10.1 Taide- ja taitoaineiden valinnaiset tunnit

Valinnaiset tunnit ovat osa yhteisinä oppiaineina opetettavien taide- ja taitoaineiden (musiikki, kuvataide, käsityö, liikunta) opetusta ja ne myös arvioidaan osana tätä opetusta. 

Perusopetuksen tuntijaossa taito- ja taideaineiden valinnaisiin osoitetut kuusi vuosiviikkotuntia jaetaan Inkoossa seuraavasti (vähimmäisviikkotuntimäärä + valinnainen):

 

3. luokka

4. luokka

5. luokka

6. luokka

kuvataide

1+1

1+1

1+1

2+0

käsityö

1+1

1+1

1+1

2+0


Kokonaisviikkotuntimäärä on huomioitu paikallisen opetussuunnitelman oppiaineiden tavoitteita ja sisältöjä laadittaessa.


Viimeksi muokattu: 28.7.2016