10.3 Vieraiden kielten vapaaehtoiset ja valinnaiset oppimäärät

Uuden tuntijaon mukaan tulee kaikkien oppilaiden opiskella kahta muuta kieltä äidinkielen lisäksi. Inkoossa A1-kieli on ensimmäinen pakollinen kieli. B1-kieli on toinen pakollinen kieli. A2-kieli on ensimmäinen vapaaehtoinen kieli.

Ruotsinkielisissä kouluissa A1-kieli on suomi. Opetus aloitetaan leikkisuomena 1. luokalla.

Suomenkielisessä koulussa A1-kieli on ruotsi. Opetus aloitetaan leikkiruotsina 1. luokalla.

A2-kieli on englanti, joka aloitetaan 4. luokalla.

Jos oppilas ei valitse A2-kieltä, alkaa B1-kielen (englanti) opetus 6. luokalla. B1-kieltä ei tarvitse järjestää oppilaalle, joka opiskelee kahta A-kieltä, jos toinen niistä on toinen kotimainen kieli. Kunta järjestää englannin opetusta A1-kielenä voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.

Valtioneuvoston tuntijakoa koskevassa säädöksessä esitetään 9 vuosiviikkotuntia valinnaisia aineita vuosiluokille 1-9. Inkoon kunnan tuntijaossa on 6 vuosiviikkotuntia valinnaisaineita, jotka on jaettu vuosiluokille 3-6.

A2- ja B1-kielen lisäksi Inkoossa ei tarjota muita valinnaisia kieliä luokilla 1-6.


Viimeksi muokattu: 28.7.2016