11. Vuosiluokat 1-2

11.1 Siirtymä esiopetuksesta perusopetukseen
11.2 Koululaiseksi kasvaminen
11.3 Vuosiluokkien 2 ja 3 välinen siirtymävaihe
11.4 Laaja-alainen osaaminen vuosiluokilla 1-2
11.5 Oppiaineet
Elämänkatsomustieto
Kuvataide
Käsityö
Liikunta
Matematiikka
Musiikki
Oppilaanohjaus
Toinen kotimainen kieli
     Ruotsin kieli
Uskonto
     Evankelisluterilainen uskonto
     Ortodoksinen uskonto
Vieraat kielet
     Englanti
Ympäristöoppi
Äidinkieli ja kirjallisuus

Viimeksi muokattu: 21.10.2016