6.2 Arvioinnin luonne ja yleiset periaatteet

Tavoitteellisuus on yksi oppimisen kulmakivistä. Koska oppiminen tapahtuu oppilaan ajattelun avulla, oppilaan on aktiivisesti osallistuttava oppimisprosessiin ja sen tavoitteiden asettamiseen ja arvioimiseen. Jotta oppilas voi oppia kunnolla, hänen tulee tietää ja ymmärtää tavoitteen saavuttamisen kriteerit. Ilman selkeitä tavoitteita tai kriteerejä oppiminen jää yleensä pinnallisemmaksi ja jopa satunnaiseksi.


Viimeksi muokattu: 27.7.2016