7.4 Erityinen tuki

Kuinka erityinen tuki järjestetään

Erityistä tukea voidaan antaa sekä yleisessä opetuksessa että osin tai kokonaan pienryhmäopetuksessa.

Pedagogisen selvityksen laatimiseen liittyvät käytännöt

Luokanopettaja tekee pedagogisen selvityksen yhteistyössä huoltajan ja oppilaan kanssa. Erityisopettajaa voidaan konsultoida tarvittaessa. Pedagoginen selvitys käsitellään moniammatillisessa oppilashuoltoryhmässä ja toimitetaan sitten sivistysjohtajalle erityisen tuen päätöksen tekemistä varten. Henkilökohtainen suunnitelma laaditaan 2 kuukauden kuluessa sivistysjohtajan päätöspäivästä.

Pedagogisen selvityksen tekemistä koskevat tarkemmat toimintaohjeet löytyvät vihkosesta ”Oppimisen ja koulunkäynnin tuen käsikirja” (Inkoo 2013).

Päätöksenteko

Sivistysjohtaja tekee virkamiespäätöksen erityiseen tukeen siirtymisestä, sen jatkosta ja sen päättämisestä.

Päätös tuen lopettamisesta

Erityinen tuki voidaan lopettaa niin, että luokanopettaja tekee pedagogisen selvityksen yhteistyössä huoltajan ja oppilaan kanssa. Erityisopettajaa konsultoidaan selvitystä tehtäessä. Pedagoginen selvitys käsitellään moniammatillisessa oppilashuoltoryhmässä ja toimitetaan sitten sivistysjohtajalle erityisen tuen päätöksen tekemistä varten. Oppimissuunnitelma laaditaan 2 kuukauden kuluessa sivistysjohtajan päätöspäivästä.

Henkilökohtaisen suunnitelman laadinta, arviointi ja tarkastaminen

Luokanopettaja vastaa henkilökohtaisen suunnitelman laatimisesta. Se arvioidaan ja päivitetään vähintään kerran vuodessa viimeistään marraskuun aikana. Luokanopettaja huolehtii siitä, että huoltaja allekirjoittaa päätöksen.

Pidennetyn oppivelvollisuuden järjestäminen

Sivistysjohtaja tekee päätöksen pidennetystä oppivelvollisuudesta huoltajan anomuksesta.

Viimeksi muokattu: 28.7.2016