Oppilashuolto

Oppilashuolto tarkoittaa kaikkia oppilaan hyvinvoinnin hyväksi tehtäviä toimia. Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaiden opintomenestyksen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin ja oppilaitoksen tukitoimien edistämistä ja ylläpitämistä.  

Oppilashuolto kattaa kaikki kouluyhteisön jäsenet ja kunnan oppilashuoltopalveluista vastaavat viranomaiset. Kaikki oppilashuoltotyö perustuu koulun, oppilaan ja kodin yhteistyöhön. 

Oppilashuoltotyötä tehdään yhteistyössä oppilaan ja huoltajien, sivistystoimen, sosiaali- ja terveydenhuollon ja muiden asiantuntijoiden kanssa. Suurin vastuu oppilashuollosta on kouluhenkilökunnalla. Koulujen opetus- ja kasvatushenkilökunnan lisäksi oppilashuoltotyötä tekevät kouluterveydenhoitaja, koulupsykologi ja koulukuraattori ja eri alojen asiantuntijat.  


Viimeksi muokattu: 1.9.2015