Koulukohtaiset oppilashuoltoryhmät

Jokaisessa Inkoon koulussa on oma oppilashuoltoryhmä, joka kokoontuu säännöllisesti. Ryhmään kuuluvat rehtori, koulupsykologi, koulukuraattori, kouluterveydenhoitaja sekä erityisopetuksen edustaja. Ryhmään kutsutaan opettajia, kasvattajia ja muita asiantuntijoita esim. työsuojelun, oppilaskunnan tai vanhempien kanssa tehtyjen sopimusten mukaisesti. Kaikilla oppilashuoltoryhmään kuuluvilla on vaitiolovelvollisuus.

Opettajat, vanhemmat tai oppilashuoltoryhmän jäsenet voivat tuoda asioita käsiteltäviksi oppilashuoltoryhmään. Näitä voivat olla mm.:

  • oppimisvaikeudet
  • kiusaaminen
  • sosiaaliset vaikeudet koulussa (esim. kaverisuhteet, yksinäisyys, tottelemattomuus)
  • oppilaan fyysinen tai psyykkinen pahoinvointi (esim.väsymys, päänsärky, alakuloisuus, aggressiiviset kohtaukset)
  •  perheeseen liittyvät ongelmat (esim. vanhempien avioero, työttömyys, kuolemantapaus).

Viimeksi muokattu: 1.9.2015