Varhaiskasvatuspaikan hakeminen

Vanhempainvapaan päätyttyä perheellä on oikeus hakea lapselleen päivähoitopaikkaa. Inkoossa on kolme kunnallista päiväkotia ja yksityisiä perhepäivähoitajia.

Yleinen hakuaika on helmikuussa, mutta päivähoitopaikkaa voi hakea ympäri vuoden esimerkiksi työtilanteen muuttuessa. Kunta tiedottaa hakuajasta kunnan verkkosivulla ja ilmoitustaululla.  

Kesällä (22.6-8.8.2017) voi ainoastaan hakea paperisella lomakkeella!

Päivähoitohakemus on jätettävä päivähoitotoimistoon neljä kuukautta ennen kuin lapsi tarvitsee päivähoitopaikan. Jos päivähoidon tarve syntyy työn aloittamisen, opiskelun tai koulutuksen johdosta siten, että ajankohtaa ei ole voitu ennakoida, päivähoitopaikkaa on anottava mahdollisemman pian, kuitenkin viimeistään kaksi viikkoa ennen kuin lapsi tarvitsee päivähoitopaikan.  Katso myös yksityinen päivähoito.

Viimeksi muokattu: 26.6.2017