Varhaiskasvatusten tavoitteet

Päivähoito perustuu lakiin ja asetukseen lasten päivähoidosta (1973/36, 1973/239).

Päivähoidon tavoitteena on tukea perheitä kasvatustehtävässä ja tarjota lapsille turvallisia ja lämpimiä ihmissuhteita. Päivähoidon tehtävänä on myös tukea lasten fyysistä, sosiaalista ja emotionaalista kehitystä samoin kuin heidän esteettistä, intellektuaalista, eettistä ja uskonnollista kasvatustaan.

Päivähoitoa ohjaavat ”Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet” ja kunnan oma varhaiskasvatussuunnitelma. Inkoossa keskitymme pienryhmätoimintaan, oppimiseen leikin kautta ja kasvatuskumppanuuteen. 


paivahoito

Viimeksi muokattu: 15.8.2017