Ilmanlaatu

Kunnan velvollisuus on seurata paikallista ilmanlaatua. Kunta huolehtii tästä tekemällä säännöllisiä mittauksia sekä selvittämällä tarvittaessa ilmanlaadun. Kunnan viranomaistehtäviin kuuluu myös ympäristöluvan myöntäminen toiminnanharjoittajille, joiden toiminnalla on vaikutusta ilmanlaatuun sekä valvoa, että lupaehtoja noudatetaan.

Ilmanlaatuun vaikuttaa mm.:

  • energiantuotanto
  • teollisuus
  • pientalojen puulämmitys
  •  liikenne
  • jätteiden poltto
  • maapalot
  • ilmassa olevat epäpuhtaudet, jotka kulkeutuvat maasta tai maanosista toiseen

Viimeksi muokattu: 14.3.2016