Jätteiden hyödyntäminen maarakentamisessa

Rekisteri-ilmoitus jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa on tehtävä Uudenmaan ELY-keskukselle. Tietyin edellytyksin eräiden jätejakeiden käyttämiseen maarakentamisessa ei tarvita ympäristölupaa, mutta ilmoitus valtion ympäristötietojärjestelmään tulee tehdä.

Lomakkeet ja ohjeet.


Viimeksi muokattu: 9.5.2015